tel
Systemy stabilizujące i teksturotwórcze VASGUM

 

Hydrokoloidy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak również ich modyfikaty są obecnie szeroko stosowane w produkcji spożywczej.

 

Stosowanie mieszanin, zamiast pojedynczych hydrokoloidów umożliwia  produkcję żywności o założonych własnościach  reologicznych i funkcjonalnych oraz ogranicza koszty produkcji.

 

Poszczególne składniki systemów stabilizujących oferowanych przez firmę Vasco Tech  działają względem siebie synergistycznie optymalizując efekt przy możliwie najmniejszej dawce technologicznej.

 

Linia produktów VASGUM przynosi producentom gotowych wyrobów rynkowych wymierne korzyści jakościowe technologiczne i finansowe :

 

* poprawia strukturę i konsystencję

* nadaje atrakcyjny wygląd

* zapobiega synerezie

* wiąże wolną wodę

* poprawia właściwości emulgujące

* przeciwdziała koagulacji termicznej


* usprawnia proces technologiczny

* standaryzuje produkt oraz wydłuża jego trwałość

* obniża koszty produkcji

 

Zadaj pytanie o "Systemy stabilizujące i teksturotwórcze VASGUM"